Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Vierlinghstraat 2a te Kruisland

Op 10 februari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en “uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het werken met een mobiele wasplaats en het in gebruik nemen van een bunker voor de aanleg van een garage, gelegen aan de Vierlinghstraat 2a, 4756 AM te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000583.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.