gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Visserstraat 41 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Visserstraat 41 te Steenbergen

Op 19 mei 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de uitbreiding van een woning, gelegen aan de Visserstraat 41, 4651 BH te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002462.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.