Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Vlierstraat 1 te Steenbergen

Op 23 december 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen ontvangen voor het uitbreiden van de bestaande woning op het perceel gelegen aan de Vlierstraat 1, 4651 KJ te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001829.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.