Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Vlietdijk 11 te Dinteloord

Op 18 november 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’  ontvangen voor het huisvesten van seizoenarbeiders gelegen aan de Vlietdijk 11, 4671 PW te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004982.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.