gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Vlietdijk 11 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Vlietdijk 11 te Dinteloord

Op 12 januari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’  ontvangen voor de huisvesting van seizoenarbeiders gelegen aan de  Vlietdijk 11, 4671 PW te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000106.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.