Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Vlietdijk 2 te Dinteloord

Op 17 april 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het aanbrengen van zonnepanelen ter vervanging van bestaand paneel voor defecte zonneboiler, gelegen aan de Vlietdijk 2, 4671 SV te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002049.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.