Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Vlietdijk ong. te Dinteloord

Op 10 april 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de aanleg van een steiger bij het eiland bij Beneden Sas, gelegen aan de Vlietdijk ong., kadastraal bekend onder sectie K nummer 248 te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18001919.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.