gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Voorstraat 15 te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Voorstraat 15 te Nieuw-Vossemeer

Op 21 oktober 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het bouwen van een overkapping op het perceel gelegen aan de Voorstraat 15, 4681 AC te Nieuw-Vossemeer.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001041.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.