Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Voorstraat 15 te Nieuw-Vossemeer

Op 28 juli 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' en 'bouwen' ontvangen voor het bouwen van twee overkappingen aan de Voorstraat 15, 4681 AC te Nieuw-Vossemeer.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000777.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.