gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Voorstraat 54 te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Voorstraat 54 te Nieuw-Vossemeer

Op 6 oktober 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het wijzigen van de bestaande voorgevel op het perceel gelegen aan de Voorstraat 54, 4681 AE te Nieuw-Vossemeer.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000961.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.