Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Walmolen 16 te Dinteloord

Op 14 februari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’, ontvangen voor het maken van een in- en uitrit, gelegen aan de Walmolen 16, 4671 JA te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000667.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.