Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Warwickstraat ong. te Steenbergen

Op 6 september 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ‘handelen in strijd met regels ro’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de bouw van een bedrijfspand, gelegen aan de Warwickstraat ong., kadastraal bekend onder sectie E nummer 1000 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004213.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.