Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Waterlinie 1 te Steenbergen

Op 18 november 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van gevelletters op een schoolgebouw op het perceel gelegen aan de Waterlinie 1, 4651 GB te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001296.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.