Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Waterlinie ong. te Steenbergen

Op 8 juni 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de bouw van 16 woningen, gelegen aan de waterlinie ong., kadastraal bekend onder sectie E nummer 994 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002963.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.