Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Watertorenweg 1 te Steenbergen

Op 11 februari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor de modernisering telecommunicatie installatie gelegen aan de  Watertorenweg 1, 4651 TK te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000523.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.