Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Watertorenweg 1 te Steenbergen

Op 8 juni 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het wijzigen van bestemming gelegen aan de Watertorenweg 1, 4651 AB te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002693.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.