gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Welbergsedijk 29, 29a en 29b te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Welbergsedijk 29, 29a en 29b te Steenbergen

Op 12 januari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’  ontvangen voor het realiseren van een splitsing aan de Welbergsedijk 29, 29a en 29b, 4651 TC te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000114.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.