Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Welbergsedijk 51 te Steenbergen

Op 15 januari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor de aanleg van een zonnepark gelegen aan de  Welbergsedijk 51, 4651 TD te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000169.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.