Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Welbergswegje 2 te Steenbergen

Op 25 mei 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor een gevelwijziging bij een woning gelegen aan het Welbergswegje 2, 4651 TH te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002445.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.