Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning West-Havendijk 3 te Steenbergen

Op 11 juli 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor het bouwen van een garage, gelegen aan de West-Havendijk 3, 4651 VZ te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003336.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.