gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning West-Havendijk 70 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning West-Havendijk 70 te Steenbergen

Op 6 april 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het vervangen van een steiger/keerwand gelegen aan de West-Havendijk 70, 4651 VZ te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21002134.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.