gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning West-Havendijk ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning West-Havendijk ong. te Steenbergen

Op 22 oktober 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de herinrichting van de jachthaven op het perceel gelegen aan de West-Havendijk ong., 4651 VZ te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001044.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.