gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning West-Havendijk ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning West-Havendijk ong. te Steenbergen

Op 14 oktober 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de herinrichting van de jachthaven op de percelen aan de West-Havendijk ong. te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001016.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.