gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning West-Zandberg 20 te Kruisland

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning West-Zandberg 20 te Kruisland

Op 7 januari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor plaatsen van dakkapel gelegen aan de  West-Zandberg 20, 4756 BR te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000060.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.