Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning West-zandberg 33 te Kruisland

Op 29 mei 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de het plaatsen van een nieuw kozijn bij een woning gelegen aan de West-zandberg 33, 4756 BP te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002543. Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.