Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning West-Zandberg 5 te Kruisland

Op 14 juni 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ voor het plaatsen van een schutting, gelegen aan de West-Zandberg 5, 4756 BP te Kruisland deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003038.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.