Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning West Zandberg 3 te Kruisland

Op 8 november 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een schutting, gelegen aan de West Zandberg 3, 4756 BP te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005009.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.