Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westcreecke 1 te Dinteloord

Op 21 oktober 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor de bouw van een tuinhek bij een woning gelegen aan de Westcreecke 1, 4671 KX Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004638.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.