gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Westcreecke 1 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westcreecke 1 te Dinteloord

Op 12 februari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een sierhekwerk met poort gelegen aan de Westcreecke 1, 4671 KX te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000569.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.