gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Westcreecke 5 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westcreecke 5 te Dinteloord

Op 2 april 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het bouwen van een woning gelegen aan de Westcreecke 5, 4671 KX te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21002124.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.