Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westdam 1L1 te Steenbergen

Op 7 februari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het plaatsen van een transparante en wegschuifbare balkonbeglazing, gelegen aan de Westdam 1L1, 4651 BE te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000559.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.