Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westdam 42 te Steenbergen

Op 18 november 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel gelegen aan de Westdam 42, 4651 BE te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001315.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.