Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westdam 83 te Steenbergen

Op 20 september 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’ ontvangen voor brandveilig gebruik van de gummaruskerk, gelegen aan de Westdam 83, 4651 BE te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004386.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.