Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westdam 83 te Steenbergen

Op 17 april 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ ontvangen voor het verbouwen van binnenruimte voor plaatsen van VVV locatie, gelegen aan de Seringenlaan 40, 4651 KS te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19001919.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.