Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westerstraat 10 te Dinteloord

Op 4 februari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de bouw van 6 appartementen gelegen aan de Westerstraat 10, 4671 CJ te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000447.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.