Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westerstraat 35 te Dinteloord

Op 28 oktober 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor de verbouwing van een woning gelegen aan de Westerstraat 35, 4671 CH Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004717.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.