gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Westgroeneweg 46 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westgroeneweg 46 te Dinteloord

Op 26 februari 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de aanleg van een in- en uitrit gelegen aan de Westgroeneweg 46, 4671 CN te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21001065.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.