gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Westgroeneweg 50 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westgroeneweg 50 te Dinteloord

Op 12 februari 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ ontvangen voor de uitbreiding van de woning gelegen aan de Westgroeneweg 50, 4671 CN te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21000770.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.