gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Westgroeneweg 60 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westgroeneweg 60 te Dinteloord

Op 2 oktober 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het aanleggen van een inrit gelegen aan de Westgroeneweg 60, 4671 CN te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20004398.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.