Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westgroeneweg 74 te Dinteloord

Op 19 mei 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van twee informatiekasten gelegen aan de Westgroeneweg 74, 4671 CN te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002408.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.