Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westlandse Langeweg 10 te Steenbergen(Buiten behandeling laten)

Op 19 april 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het verhogen van een dak van een schuur, gelegen aan de Westlandse Langeweg 10, 4651 PD  te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19001947 en wordt buiten behandeling gelaten.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.