gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Westlandse Langeweg 23 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westlandse Langeweg 23 te Steenbergen

Op 14 juni 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ , ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’en ‘uitrit aanleegen of veranderen’ ontvangen voor de bouw van een woning met garage, gelegen aan de Westlandse Langeweg 23, 4651 PD te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003033.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.