Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westvoorstraat 22 te Dinteloord

Op 4 juni 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ ontvangen voor verbouwing pand naar appartementen, gelegen aan de Westvoorstraat 22, 4671 CD te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002723.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.