Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westvoorstraat 22 te Dinteloord

Op 1 november 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor de verbouwing van 8 appartementen gelegen aan de Westvoorstraat 22, 4671 CD Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004783.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.