Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westvoorstraat 2 te Dinteloord

Op 10 maart 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelingen met gevolgen voor bescherde monumenten’ en ‘bouwen’ ontvangen voor onderhoud antenne-installatie; Vervangen antennes voor vergelijkbare. Uitwisselen en plaatsen versterkerkastjes in de toren het gelegen aan de Westvoorstraat 2. 4671 CD te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20001191.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.