Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westvoorstraat 54 te Dinteloord

Op 8 juni 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ voor het vervangen van een voorpui bij een winkel, gelegen aan de Westvoorstraat 54, 4671 CE te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002962.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.