gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Wethouder Swagemakerstraat 6 te Kruisland

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Wethouder Swagemakerstraat 6 te Kruisland

Op 5 februari 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel bij een woning gelegen aan de Wethouder Swagemakerstraat 6, 4756 AN te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21000673.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.