Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Wildenhoeksestraat 3 te Kruisland

Op 2 juli 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit  ‘bouwen’ ontvangen voor de aanvraag van zonnepanelen  gelegen aan de Wildenhoeksestraat 3, 4756 TH te  Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003354.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.