Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Wildenhoeksestraat 3a te Kruisland

Op 7 mei 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor demping watergang gelegen aan de Wildenhoeksestraat 3a, 4756 TH te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002275.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.