Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Wilhelminastraat 17 te Dinteloord

Op 1 februari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor aanbouw t.b.v. uitbreiding bovenetage, gelegen aan de Wilhelminastraat 17, 4671 EC te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000491.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.